İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “İhtiyati haciz kararı isteyenin defterlerine bakılarak karar verilemez”

İade Fatura İhtiyati Haciz

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
2013/2122 E.
2012/2576 K.
15.4.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı ihtiyati hacze itirazın reddine dair ara kararın temyizen tetkiki ihtiyati hacze itiraz eden A… P…. G…. Tarım Hayv. Turz. İnş. San. Tic. Ltd.Şti. vekilince talep edilmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla temyiz dilekçesi ile dosyadaki tüm belgeler okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen şirket vekilinin talebi üzerine mahkemece 16.09.2011 günlü 2011/….D.İş sayılı kararı ile İcra İflas Kanunu’nun 257/1 ve müteakip maddeleri gereğince aleyhine ihtiyati haciz istenilenin 225.389,00 TL borcuna yetecek miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmiş, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekilinin itirazı üzerine mahkemece 13.03.2012 günlü kararla itirazın reddine karar verilmesi üzerine, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen şirket vekili tarafından İcra İflas Kanunu’nun 265 /son maddesi uyarınca itirazın reddine ilişkin karar temyiz edilmiştir.