İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati haciz kararı ödeme yasağı”

Ödeme Yasağı İhtiyati Haciz

Çekin Çalınmış Olması Nedeniyle Ödeme Yasağı Konulması Yetkili Hamilin İhtiyati Haciz Kararı Almasına Engel Değildir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2005/12082 E.
2005/10696 K.
9.11.2005 T.

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin süresinde bankaya ibrazına rağmen, çekin çalıntı olduğuna ilişkin müşteki lehdarın başvurusu üzerine savcılıkça konulan ödeme yasağı nedeniyle çekin ödenmediğini, oysa, bu yasağın iptal davası açılması halinde, ancak mahkemece konulabileceğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.