İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi”

İhtiyati Haciz Kararı İnfaz Edilip İcra Takibi Aşamasına Geçildiğinde İhtiyati Haciz Kararına Yönelik İtirazların İcra Mahkemesince İncelenmesi Gerekir

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
2013/17104 E.
2013/9970 K.
28.5.2013 T.

KARAR : Davacı vekilinin talebi üzerine karşı taraf şirketin taşınır ve taşınmaz malları üzerine dosya üzerinde yapılan inceleme ile ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiştir.