İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati haciz lehine rehin verilen borçlu”

Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
 2013/963 E.
 2013/2118 K.
 11.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden A. T. ve M. T. vekili, krediden kaynaklanan alacak için ipotek verdiğini, bu nedenle ipotekle temin edilen alacak için ihtiyati haciz kararı verilemeyeceğini ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.