İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati haciz talep miktarı”

Düşük Bedel İhtiyati Haciz

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/10516 E.
2013/14111 K.
3.7.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz talep eden vekili, borçlu tarafından keşide edilen 4.000 TL bedelli çekin karşılıksız çıktığını, bankanın sorumlu olduğu miktar olan 1.045 TL’nin tahsil edildiğini ileri sürerek, 2.955 TL üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, alacak miktarı bakımından günümüz ekonomik koşulları da dikkate alınarak talebin yasal koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir.