Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

Aleyhine İhtiyati Haciz İstenen Lehine Verilmiş Bir Rehin Söz Konusu Değil İse İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir. Aynı Alacak İçin Borçlulardan Birinin Rehin Vermesi Tüm Borçlular İçin İhtiyati Haciz Kararı Alınmasını Engellemez.

0 Yorum