İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati hacizde yetki”

Borçlunun İtirazı Olmaması Halinde İhtiyati Haciz Talep Edilen Mahkeme Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremez

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1164 E.
2013/3045 K.
20.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili hamili olduğu çekin karşılıksız çıktığını ve bedelinin borçlular tarafından ödenmediğini ileri sürerek karşı tarafın menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

İstenilen Yerden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/10331 E.
2013/14113 K.
3.7.2013 T.

 

KARAR : İhtiyati haciz talep eden vekili, müvekkilinin iş ilişkisi nedeniyle aldığı çekin karşılığının çıkmadığını ileri sürerek, 35.000 TL üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.