İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “ihtiyati hacze itiraz teminat senedi”

Teminat Senedi İhtiyati Haciz

Bononun Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Bononun Kambiyo Senedi Niteliği Devam Etmektedir. Ayrıca Bu husus İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Sebeplerinden Değildir.te

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2012/3409 E.
2012/6013 K.
13.4.2012 T.

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, ihtiyati hacze konu bononun teminat senedi olarak verildiğini, bu sebeple ihtiyati haciz kararı verilmesinin yasal olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekili, itirazın reddini istemiştir.