İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “kefalet ihtiyati haciz”

Kefalet Limiti Üzerinden Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1176 E.
2013/2960 K.
19.2.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili olan bankanın, borçlu H… İth.İhr. ve D….Ç… San. Ltd.Şti’ne 14.12.2005 tarihli 500.000,00 TL bedelli ve 04.06.2012 tarihli 1.250.000,00 TL bedelli genel kredi taahütnameleri gereğince ticari kredi kullandırdığını, borçlular Y. M. M. A. ve F. M. T. A.’ın da müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla taahhütnameleri imzaladıklarını, kefalet limitlerine göre borçlu Y. M. A. A.’ın borçun tamamından, diğer borçlu F. M. T. A.’ın ise 500.000,00 TL’den sorumlu olduğunu, borçluların borçlarını ödemediklerini, mallarını kaçırma girişiminde bulunabileceklerini ileri sürerek, toplam 1.218.062,05 TL’lik borca ilişkin olarak borçlu şirket ve borçlu Y. M. A. A. için bu miktar üzerinden, diğer borçlu F. M. T. A. için ise sorumlu olduğu 500.000,00 TL yönünden borçluların taşınır ve taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.