İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Lehdar Keşideci Aleyhine İhtiyati Haciz Talep edebilir”

Lehdar Sadece Keşideci Aleyhine İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilir

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/129 E.
2013/1448 K.
23.1.2013 T.

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz edenler vekili, ihtiyati haciz kararı verilen senet üzerinde tahrifat yapıldığını, bu nedenle Sinop C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu, senedin ilk halinde keşide yerinin yer almadığını ve sadece müvekkili M. Ç.’nun adresinin yer aldığı idari birim Ankara ibaresinin yer aldığı göz önüne alındığında, gerek keşide yeri olmayan ve gerekse borçluların ikametgahı olmayan Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan işbu ihtiyati haciz talebinin hukuka aykırı olduğunu, yetkili mahkemenin Ankara Mahkemeleri olduğunu, müvekkillerinin borçlarının da bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz kararının iptalini talep ve dava etmiştir.