Yazılı Tahliye Taahhüdü

Yazılı tahliye taahhüdü hakkında, Öncelikle yazılı tahliye taahhüdü istinaden kira sözleşmesinin feshine ilişkin tüm hususlara ilişkin bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Tıklayınız !!! Yazılı tahliye taahhüdünün adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir. Noterde düzenlettirilmesi veya onaylattırılması şartı aranmamaktadır. Ancak noterde düzenlettirmek veya onaylattırmak  kiralayana ispat kolaylığı sağlayacaktır. Bu nedenle tahliye taahhüdünün en azından noter onaylı olmasını tavsiye ederim. Çünkü bu halde kiracı, tahliye taahhüdünde yer alan imzasını inkar edemeyecek ve  tahliyeyi de bu sebeple geciktiremeyecektir. Bunun yanında duruşma sırasında verilen tahliye taahhüdü veya icra tutanakları ile verilen tahliye taahhüdü de yine kiraya verenin kabulü ile geçerli yazılı şekilde kabul edilmektedir. Geçerli bir tahliye…

0 Yorum