Taahhüt Kiraya Veren Kabul Beyanı

Taahhüt kiraya veren kabul beyanı bulunmadıkça geçersizdir. Bunun yalnız bir istisnasının bulunduğunu kabul edebilmek mümkündür. Bu ise kiracının verdiği tahliye taahhüdünün 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesinde belirtilen, belirli süreli kira sözleşmelerinin feshini süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirim şartına bağlayan kuraldır. TBK m. 348'e göre en az onbeş gün önce yapılması gereken bu bildirim yazılı olma kuralına bağlıdır. Dolayısıyla kiracı tarafından tahliye taahhüdünde bildirilen gün kira süresinin sonuna gelmişse tahliye taahhüdü m. 347 ve 348 kapsamında değerlendirilecek ve kiraya verenin kabulüne gerek olmaksızın geçerli olabilecektir. Bunu da gerçek bir istisna sayılmayıp, yasaca öngörülen diğer bir hakkın kullanımı olarak…

0 Yorum