Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

talebe konu alacağın rehinle temin edilmemiş ve muaccel bir alacak olduğu, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın varlığına ilişkin kesin ve tam bir ispatın değil, gerçeğe benzerlik karinesi olarak adlandırılan yaklaşık bir ispatın yeterli olduğu

0 Yorum