İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tahliye İcra Takibi

Tahliye icra takibi veya dava yoluyla sağlanabilmektedir. Bu seçenekler yasada açık olarak ifade edilmiştir.

Bu yazıya devam etmeden önce işlem yapma süreleri, kiracının itirazları, taahhüdün geçerliliğine dair bilgi için TIKLAYINIZ !!!

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle
MADDE 352– Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

 

Tahliye icra takibi için icra müdürlüğüne başvuru ise İİK m. 272 ve devamında öngörülen maddelere göre yürütülecektir.

Örnek 1 no’lu takip talebi doldurularak, kiralanının tahliyesini talep edilmesi gerekmektedir. Bu talebimiz üzerine icra müdürlüğünce Örnek 14 no’lu tahliye taahhüdü doldurularak kiracıya gönderilecektir.

(Not: örnek 1 ve Örnek 14 formları bu yazının aşağısında bulunmaktadır.)

İcra müdürlüğünce İİK m. 272 gereğince,

  1. kiracıya taşınmazı tahliye ve teslim etmesi için 15 gün,
  2. ödeme emrine itirazını bildirmesi için 7 gün, süre verilecektir.
Madde 272 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)
Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.
Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.
Tahliye emrinde:
Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde,

taşınmaz 15 günlük tahliye müddeti sonunda icra müdürlüğünce zorla tahliye edilecektir.

Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde,

1 – kiraya veren tarafından icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması veya genel mahkemelerde tahliye taahhüdüne istinaden tahliye davası açılabilir.

2 – İtiraz kaldırılır ise taşınmaz zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilir.

2 – Tahliye ve teslim:
Madde 273 – Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz kaldırılırsa kiralanan taşınmaz müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki müddetin geçmesi lazımdır.

[gview file=”http://sibelozturk.net/wp-content/uploads/2017/07/Tahliye-talebi.doc”]

[gview file=”http://sibelozturk.net/wp-content/uploads/2017/07/ÖRNEK-14-FORMU.doc”]

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir