İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla kira sözleşmesinde dahi bulunmayan şekil şartlarını haizdir.


6570 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle” başlıklı 352. maddesi   ” Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklindedir.
Kanun Maddesi Yukarıdaki Gibidir

Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliyenin sağlanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

A. Geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmalıdır. Geçerlilik şartları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır. Tıklayınız!!!
 2. Tahliye taahhüdü kiralananın tesliminden sonra verilmelidir. Tahliye taahhüdü düzenleme tarihi olmak zorunda değildir, ancak var ise kira sözleşmesi tarihine göre geçerliliği değerlendirilecektir. Tıklayınız!!!
 3. Tahliye taahhüdünde tahliye tarihi açıkça belirli olmalıdır. Tıklayınız!!!
 4. Tahliye taahhüdünde kiraya veren kabul beyanı olmalıdır. Tıklayınız!!!
 5. Tahliye taahhüdü kira sözleşmesinde kiracı olarak belirtilen kişi tarafından verilmelidir. Tıklayınız!!!
 6. Tahliye taahhüdü serbest irade ile verilmelidir. Tıklayınız!!!

Özel Durum :

  1. – Tahliye Taahhüdü Verilen Konutun Aile Konutu olması halinde. Tıklayınız!!!
  2. – Tahliye Taahhüdünün Beyaza İmza Atılmak Suretiyle Verilmesi. Tıklayınız!!!
  3. – Tahliye Taahhüdünün Hata, Hile veya Korkutma İle Akdedilmesi. Tıklayınız!!!
  4. – Tahliye taahhüdü şarta bağlanabilir mi? Tıklayınız!!!
  5. – Tahliye taahhüdüne ceza-i şart konulabilir mi? Tıklayınız!!!
  6. – Tahliye taahhüdünden sonra yeniden kira sözleşmesi yapılması. Tıklayınız!!!

B. Geçerli tahliye taahhüdüne bağlı kira sözleşmesi feshini sağlama süreleri,

 1. İşlem yapma süresi, İşlem yapma süresinin uzaması, Süresinde işlem yapmama halinde hakkın düşmesi, Tıklayınız!!!

C. Geçerli tahliye taahhüdüne bağlı kira sözleşmesi feshini sağlama işlemleri,

 1. Dava açmak,
 2. İcra takibi başlatmak, Tıklayınız!!!
  1. İcra takibine itiraz, Tıklayınız!!!
   1. İtirazın giderilmesi ve tahliyenin sağlanması, Tıklayınız!!!

Özel Durum :

  1. – Evde bulunan diğer kişiler de dolayısıyla tahliye edilir.
  2. – İcrada ödeme taahhüdü alınması tahliye istenilmesine engel değildir. Tıklayınız!!
  3. – Kiralananda kiracı dışında bir üçüncü kişinin bulunması halinde icra müdürlüğünce yapılması gereken. Tıklayınız!!!
  4. – Kira bedelinin belirlenmemesi tahliye taahhüdü ile tahliye kararı verilmesine engel teşkil etmez. Tıklayınız !!!

Özetle,

Yukarıda ifade edilen kanun maddesi ile de anlaşıldığı gibi tahliye taahhüdü nedeni ile tahliye kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliyenin bir çeşididir. 

Kiracının, kiralananı teslim aldıktan sonra kiraya verene karşı kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak taahhüt etmiş olmasına rağmen kiralananı tahliye etmemesi halinde; kiraya veren, kira sözleşmesini taahhüt tarihi olarak belirtilen bu tarihten başlayarak 1 ay içerisinde icraya başvurmak ya da dava açmak suretiyle sona erdirebilmektedir.

Ancak bu madde gereği tahliyenin sağlanabilmesi için taahhüdün yukarıda maddeler ile ifade edilen geçerlilik şartlarını sağlaması, kiraya veren tarafından süresi içerisinde doğru mercilere başvurulması, verilecek kararlara uygun olarak kiralananın tahliyesinin icrasının yerine getirilmesine bağlıdır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir