Uygulamada Hukuk

Uygulamaya Dair Yazı ve Bültenler

– Kategori

Son Paylaşımları

8 Nisan 2022

Bahis Nedeniyle İdari Para Cezası

İlçe Emniyet Müdürlüklerince 7258 sayılı Kanunu'nun m. 5/d 'ye göre 8.881 TL idari para cezaları kesilerek, gönderilmeye başlanmıştır. Birçok kişiye uygulanan bu idari para ceza yaptırımı […]
10 Mart 2022

Tahliye Taahhüdü İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Tahliye taahhüdü, kanunda bir maddenin bir cümlesi ile ifade edilmiş olsa da kiracının aleyhine bir düzenleme olması dolayısıyla […]
10 Mart 2022

Evde Bulunanlar 3. Kişi Sayılmaz

5 - evde bulunan diğer kişiler 3.kişi sayılmaz Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle ancak kiracının tahliyesi talep edilebilir24. Bununla […]
10 Mart 2022

Tahliye Tarihi Belirli Olmalı

Ancak 6098 sayı- lı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesinde yer alan “...kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde...” şeklindeki açık düzenleme karşısında […]
10 Mart 2022

Tahliye Taahhüdünü Kiracı Vermeli

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartlarından bir diğeri de tahliye taahhüdünün kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla yapılmış olmasıdır. Kiracı dışında başka bir kimsenin örneğin […]
10 Mart 2022

Tahliye Taahhüdü İcra Takibi

Tahliye taahhüdü icra takibi başlatılması halinde Örnek 14 ödeme emri gönderilmelidir.  İcra takibinde tahliye edilecek taşınmazın adresinin bulunmaması halinde bu husus […]
10 Mart 2022

İrade Sakatlığı Tahliye Taahhüdü

11 - irade sakatlığı   Kiraya ilişkin hükümler arasında irade sakatlığı nedeniyle tahliye taahhü- dünün geçersizliğinin ileri sürülmesine dair özel bir hüküm bulunmadığından kiracı […]
10 Mart 2022

Aile Konutu Tahliye Taahhüdü

Eşlerden birinin kiracı sıfatına haiz olduğu aile konutu ile ilgili olarak kiracı sıfatına haiz eş tek başına tahliye taahhüdünde bulunabilecek midir? Doktrinde savunulan bir görüşe göre […]
9 Mart 2022

İcra Satışı Sırasında Borçluya Malını Satma Yetkisi Verilmiştir.

30.11.2021 tarihinden önce icra dosyasından hacizli malların alacaklı tarafından […]
2 Mart 2022

Tahliye Davası Açılması

Taahhüt tahliye davası açılması , geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmasına ve tahliye için belirlenen gün gelmesine rağmen kiracı tarafından tahliyenin sağlanmaması […]
2 Mart 2022

Tahliye İcra Takibi

Tahliye icra takibi veya dava yoluyla sağlanabilmektedir. Bu seçenekler yasada açık olarak ifade edilmiştir. Bu yazıya devam etmeden önce işlem yapma süreleri, […]
2 Mart 2022

Taahhüt Kiraya Veren Kabul Beyanı

Taahhüt kiraya veren kabul beyanı bulunmadıkça geçersizdir. […]
2 Mart 2022

Tahliye Talep Etme Süresi

Tahliye talep etme süresi bir ay ve kira yılı sürelerine bağlanmıştır. Şöyle ki; Türk Borçlar Kanunu’nun […]
2 Mart 2022

Tahliye Taahhüdüne İtiraz Kaldırma

Tahliye Taahhüdüne İtiraz Kaldırma için icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılmalıdır. Ancak tahliye emri mutlaka tebliğ edilmiş […]
2 Mart 2022

Tahliye Taahhüdü Takibine İtiraz

Tahliye Taahhüdü Takibine İtiraz , icra müdürlüğüne yapılmalıdır.  Bu halde icra müdürlüğünce itirazın süresi içerisinde sunulup sunulmadığı kontrol edilerek, […]
Next
Tüm Yazıları